رشد روز افزون تقاضا برای گل‌های زینتی در کشور و اعتقاد بر تأثیر شگرف این محصول لطیف بر حفظ آرمان‌های اجتماعی و ثبات فرهنگی جامعه، ما را بر آن داشت تا در ارتقای ابزارها، روش‌ها و ملزومات تولید کیفی و کمی مطلوب، گام برداریم و با معرفی ارقام جدید و بازار پسند و سازگار با اقلیم‌های مختلف کشور، بر توسعه هر چه بیشتر این بازار حرکت نمائیم.

شرکتRoyal DeRuiter و United Selections هلند از شرکت‌های مطرح در زمینه اصلاح نژاد گل رز می باشند و بالغ بر 70 درصد از نشاء‌های گل رز که طی یک سال اخیر در گلخانه‌های ایران، کشت شده است از ارقام جدید این دو شرکت بوده است و مفتخریم اعلام نمائیم که شرکت آنفا نماینده انحصاری شرکت‌های مذکور در ایران بیش از 13سال تولیدکنندگان این بخش را حمایت نموده است.‎